Gimnazija i ekonomska škola

"Dositej Obradović"

Bačka Topola

Raspored dopunske nastave za vreme zimskog raspusta 2022/23

Vojnić Jasmina
    4.1.2023.
        9.30-10.00

Roganović Jovan
    27. i 28. 12.2022.
        8.30 - 10.00 – 1-1, 3-1
      10.00 - 11.30 – 2-1

Stanivuk Julijana
    29.12.2022.
        10.00 - 11.00 - Istorija
        11.00 - 12.00 – Latinski Jezik

Lančuški Ljiljana
    29.12.2022.
        9.00-10.00

Predojević Nevena
    28.12.2022.
        11.00-12.00 – 1e-3

Ivanković Emeke
    28.12.2022.
          8.00-10.00 – 2e-3
        10.00-12.00 – 2e-4

Matković Zorica
    28.12.2022.
        7.30-9.00 – 1e-3
        9.00-10.30 – 3t-3
      11.30-13.00 – 2e-3
    4.1.2023.
        9.45-11.15 – 4-1

Bogunović Slađana
    5.1.2023.
        11.00-13.00

Laluja Tibor
    29.12.2022.
        9.00-11.00

Blagojević Vanja
     27.12.2022.
        11.30-13.00 – 2e-3

Simović Mirjana
    29.12.2022.
        10.00-11.00

Aleksić Milena
    29.12.2022.
          9.00-10.00 – 1e-3
        10.00-11.00 – 2e-3

Mezei Melinda
    29.12.2022.
        9.00-10.00 – 3t-4

Mirnič Eter Agota
    29.12.2022.
        8.00-9.00 – 3t-4

Terek Irena
     29.12.2022.
        8.00-8.30 – 4-2
        8.30-9.00 – 3-2