Gimnazija i ekonomska škola

"Dositej Obradović"

Bačka Topola

Organi škole

Članovi školskog odbora (2022/2023):

 1. Milena Lemajić
 2. Jelena Pavićević
 3. Roža Silvia
 4. Marina Popović
 5. Bruker Ramona
 6. Ljiljana Martinović
 7. Jovan Roganović
 8. Milena Aleksić
 9. Emika Ivanković

 

Članovi saveta roditelja (2022/2023):

 1. Belada Tatjana
 2. Balog Gabrijela
 3. Šulić Sonja
 4. Šandor Roland
 5. Jerković Sanja
 6. Orhaus Đaluš Đerđi
 7. Martinović Ljiljana
 8. Rak Anita
 9. Popović Marina
 10. Sabo Aniko
 11. Petrović Gordana
 12. Bruker Ramona
 13. Sudžuković Tanja
 14. Palušek Pindović Helena