Gimnazija i ekonomska škola

"Dositej Obradović"

Bačka Topola

Organi škole

Članovi školskog odbora:

  1. Goran Uzelac - predsednik
  2. Timea Čipe
  3. Sanja Pavićević
  4. Karolina Boroš
  5. Gordana Karabasil
  6. Emika Ivanković
  7. Jovan Roganović
  8. Slobodan Radojević
  9. Čila Mezei