Gimnazija i ekonomska škola

"Dositej Obradović"

Bačka Topola

Veselin Martinović

Rođen je 1968. godine u Bačkoj Topoli.  Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, departmanu za geografiju, završio je studije 1993. godine. Od septembra 1992. godine zasnovao je radni odnos u osnovnoj školi "Vuk Karadžić" u Lovćencu , a od septembra 1993. godine u Gimnaziji i ekonomskoj školi "Dositej Obradović" u Bačkoj Topoli.

Od 2015. godine obavlja dužnost direktora škole.