Login
FacebookMySpaceTwitter

Informacije za roditelje

Raspored zvonjenja

 

1. čas: 0700 – 0745

2. čas: 0750 – 0835

3. čas: 0855 – 0940

4. čas: 0945 – 1030

5. čas: 1035 – 1120

6. čas: 1125 – 1210

7. čas: 1215 – 1300

8. čas: 1305 – 1350

 

Razredne starešine

Na sednici Nastavničkog veća, koja je održana 30. avgusta 2017. godine imenovane su razredne starešine za školsku 2017/2018. godinu.

I1 – Mirjana Simović
I2 – Peter Farago


II1 - Gordana Karabasil
II2 - Ildiko Menđan Pletikosić
II2Е4 – Melinda Mezei

III1 – Ljiljana Lančuški
III2 – Laura Rabitovski
IIIЕ3 – Zorica Matković
IIIЕ4 – Renata Savić

IV1 – Salđana Bogunović
IV2 – Agota Eter Mirnić
IVЕ3 – Jasmina Vojnić
IVЕ4 – Tihamer Egri

 

Satnica prijema roditelja:

Prvo polugodište školske 2017/2018 godine

PREZIME I IME PREDMET DAN VREME
Goranović Aleksandra srpski jezik i književnost, srpski kao nem. petak 9.45-10.30
Bijelić Milošević Ljiljana srpski jezik i književnost, srpski kao nem. utorak 12.15-13.00
Pešut Dunja srpski jezik i književnost petak 10.35-12.10
Kovač Eva mađarski jezik i književnost utorak 9.45-10.30
Laluja Suzana mađarski jezik i književnost ponedeljak 11.15-12.00
Eter Pandurček Betina mađarski jezik i književnost ponedeljak 10.45-11.25
Pivarčik Petronela engleski jezik ponedeljak 10.35-11.20
Mezei Melinda  engleski jezik  utorak 7.50-8.35
petak 11.25-12.10
Nikolova Šara engleski jezik utorak 7.45-8.30
Lančuški Ljiljana nemački jezik ponedeljak 10.35-11.20
Mirnič Eter Agota nemački jezik četvrtak 7.45-8.30
Stanivuk Julijana istorija, latinski jezik petak 10.30-11.15
Radaković Marina latinski jezik sreda 9.45-10.30
Vuleković Miloš istorija ponedeljak 11.25-12.10
Rabitovski Laura  filozofija,sociologija, Ustav i pr.gr.  ponedeljak 10.35-11.20
četvrtak 9.45-10.30
Menđan Pletikosić Ildiko psihologija, građansko vaspit. ponedeljak 13.00-13.45
Karabasil Gordana geografija, ekon.geogr., građan.vasp. utorak 11.25-12.10
Savić Renata geografija, ekon.geogr. sreda 11.20-12.15
Simović Mirjana biologija utorak 10.30-11.15
Dudaš Izabela biologija, ekologija utorak 9.45-10.30
Stančević Jovan fizika sreda 10.00-10.35
Farago Peter fizika petak 12.15-13.00
Harkai Akoš matematika petak 7.45-8.30
Matković Zorica matematika, statistika ponedeljak 12.10-13.00
Roganović Jovan matematika ponedeljak 12.10-13.00
Terek Irena matematika sreda 12.15-13.00
Bogunović Slađana hemija, kom.poznavanje robe utorak 10.35-11.20
Boroš Iren hemija, kom.poznavanje robe petak 12.15-13.00
Vojnić Jasmina računarstvo i informatika petak 9.00-9.30
Laluja Tibor računarstvo i informatika sreda 9.45-10.30
Simović Miloš fizičko vaspitanje četvrtak 9.45-10.30
Deak Elod fizičko vaspitanje utorak 8.55-9.40
Kosović Nikola fizičko vaspitanje četvrtak 11.25-12.10
Janković Katalin likovna kultura četvrtak 9.45-10.30
Mandić Tamara muzička kultura utorak 10.35-11.20
Kaluđerović Tatjana računovodstvo, osnovi ekon. četvrtak 10.35-11.20
Ivanković Emika računovodstvo ponedeljak 11.25-12.10
Tomašević Tijana Ekonomska grupa predmeta sreda 8.55-9.40
Traparić Zoran Ekonomska grupa predmeta sreda 12.10-13.00
Nemeš Nerina Ekonomska grupa predmeta sreda 7.50-8.35
Egri Tihamer Ekonomska grupa predmeta četvrtak 7.50-8.35
Stojanov Ljiljana prav. veronauka sreda 12.15-13.00
Fazekaš Ferenc katol. veronauka sreda 9.45-10.35
Grubač Jasmina pedagog, građansko vaspitanje svaki dan 8.00-14.00