Gimnazija i ekonomska škola

"Dositej Obradović"

Bačka Topola

RASPORED PRIPREMNE NASTAVE za učenike koji se upućuju na popravne ispite

Zorica Matković
15. avgust
     7.00 - 8.30 – 1E-3
     8.45 - 12.30 - 4-1

16. avgust
     7.00 - 8.30 – 2T-3
     8.45 - 11.00 - 4-1
    12.00 - 13.30 – 1E-3

17. avgust
     7.45 – 9.15 – 2T3
    11.15 – 12.45 – 4-1
    13.00 – 14.30 – 1E-3

18. avgust
     8.45 – 10.15 - 2T-3
    12.15 – 13.45 – 1E-3

19. avgust
    7.00 – 9.15 – 1E-3, 2T-3, 4-1


Jovan Roganović
11. i 12. avgust u 9.00 1-1 i 3-1
15, 16, 17, 18. i 19. avgust u 10.00 1-1 i 3-1


Iren Terek
15. avgust - 8.00 – 11.00 – 2T-4
17. avgust - 8.00 – 11.00 - 2T-4

Julijana Stanivuk
15, 16, 17. i 18. avgust – 9.00-10.30

Sanja Kojić
15, 16, 17, 18. i 19. avgust – 8.30-10.00

Slađana Bogunović
18. i 19. avgust - 8.00-10.00