Dositej Obradović

"Gimnázium és Közgazdasági Iskola

Topolya

Iskolánk rövid története

Az iskola épületeGimnáziumunk első nemzedéke az 1965/66-os tanévben kezdte tanulmányait. Mivel az oktatási rendszer nem statikus, sokkal inkább dinamikus, mert folyamatai állandóan változnak, így az oktatási rendszer előtt új követelmények mutatkoznak, a társadalom számára szükséges munkaerő oktatása, képzése és továbbképzése tekintetében.

Az 1977-es reform megszüntette a gimnáziumokat, és olyan rendszert vezetett be, mely 3 programmal és szervezési modellel rendelkezett, melyből eredően iskolánkban az egységes középiskolai alapoktatás két éves része zajlott (Az egységes középiskola 1. és 2. osztálya). Az ilyen oktatási rendszer a gyakorlatban egész sor hiányossággal küzdött, mely gondok kiküszöbölése 1987/88-as tanév oktatási tanterve és programja által történt, amikor is iskolánkban, a topolyai Petőfi brigád oktatási központ keretén belül természettudományos, természettudományos-matematikai, fafeldolgozó, építészeti, villamossági és egyes iparos szakmák programjai kerülnek megvalósításra.

Végül, az 1990/91.évi tanévben, új középiskolai oktatási rendszer tört utat, a Középiskolai oktatási törvény szempontjai és irányelvei szerint, mely törvény kimondja, hogy a középiskolai oktatás és nevelés az oktatás és nevelés része, s hogy a gimnáziumokban vagy szakközépiskolákban folyhat. Ettől kezdve, iskolánk az általános gimnáziumok tantervei és programjai szerint működik. Az iskola dolgozóinak határozata és a Szabadkai Gazdasági Bíróság végzése által, az iskola addigi „Testvériség-Egység" elnevezését, 1992.07.14-én Dositej Obradović Gimnáziummá változtatták.